ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
נתניה
אימון חגורות שחורות בהזמנה בלבד
08.00 - 11.00
פרדסיה
צעירים, מעורב
13.00 - 14.30

ראשון לציון
בוגרים ונוער
13.30 - 15.00
תקוע
ילדים מתחילים (גילאים 5-8)
16.00 - 16.50

עתלית
גן-א'
16.30 - 17.15

תקוע
ילדים ותיקים (גילאים 9-למעלה)
17.00 - 18.00

עתלית
ב' - ג'
17.15 - 18.15

עתלית
נוער
18.15 - 19.30

תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
19.30 - 21.30

עתלית
מבוגרים
20.30 - 22.00
תקוע
ילדים מתחילים (גילאים 5-8)
16.00 - 16.50
ירושלים
גן חובה
16.15 - 17.00
ירושלים
כיתות א'- למעלה
17.00 - 18.00

נתניה
טרום קראטה
17.30 - 18.00

ראשון לציון
גילאי 4-6
17.45 - 18.30

ראשון לציון
גילאי 7-14
18.30 - 19.30

ירושלים
בוגרים (מגיל 14-120)
19.00 - 20.30

פרדסיה
אימון מעורב, מתקדמים
19.00 - 20.30

ראשון לציון
בוגרים ונוער
20.00 - 21.30

ירושלים
חגורות שחורות
20.30 - 21.00

ירושלים
קטלבל לאומניות לחימה
21.00 - 21.45

ראשון לציון
חגורות שחורות
21.30 - 22.15
תקוע
ילדים ותיקים (גילאים 9-למעלה)
17.00 - 18.00

פרדסיה
צעירים מתחילים
17.30 - 19.00
ירושלים
כיתות א'- למעלה
17.00 - 18.00

פתח תקווה
גילאי 4-10
17.15 - 18.00

עתלית
ב'-ג'
17.15 - 18.15

ראשון לציון
גילאי 4-6
17.45 - 18.30

נתניה
כיתת ילדים
18.00 - 19.00

פתח תקווה
גילאי 10-14
18.00 - 19.00

עתלית
נוער
18.15 - 19.30

ראשון לציון
גילאי 7-14
18.30 - 19.30

נתניה
כיתת נוער
19.00 - 20.00

ירושלים
19.00 - 20.30

פתח תקווה
בוגרים
19.00 - 20.30

נתניה
בוגרים מתחילים
20.00 - 21.00

תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
20.00 - 22.00

עתלית
מבוגרים
20.30 - 22.00

ירושלים
קטלבל לאומניות לחימה
21.00 - 21.45
פרדסיה
אימון מעורב, מתקדמים
19.00 - 20.30

נתניה
בוגרים מתקדמים חום-שחור
19.00 - 21.00

כפר סבא
מבוגרים
20.30 - 22.00
נתניה
בוגרים מתקדמים חום-שחור
19.00 - 21.00

עתלית
מתקדמים
20.30 - 22.00

כפר סבא
מבוגרים
20.30 - 22.00

ראשון

 • פרדסיה
  19.00 - 20.30
 • נתניה
  19.00 - 21.00
 • כפר סבא
  20.30 - 22.00

שני

 • תקוע
  16.00 - 16.50
 • עתלית
  16.30 - 17.15
 • תקוע
  17.00 - 18.00
 • עתלית
  17.15 - 18.15
 • עתלית
  18.15 - 19.30
 • תל אביב
  19.30 - 21.30
 • עתלית
  20.30 - 22.00

שלישי

 • ירושלים
  17.00 - 18.00
 • נתניה
  17.30 - 18.00
 • ראשון לציון
  17.45 - 18.30
 • ראשון לציון
  18.30 - 19.30
 • ירושלים
  19.00 - 20.30
 • פרדסיה
  19.00 - 20.30
 • ראשון לציון
  20.00 - 21.30
 • ירושלים
  20.30 - 21.00
 • ירושלים
  21.00 - 21.45
 • ראשון לציון
  21.30 - 22.15

רביעי

 • תקוע
  16.00 - 16.50
 • תקוע
  17.00 - 18.00
 • פרדסיה
  17.30 - 19.00
 • נתניה
  19.00 - 21.00
 • עתלית
  20.30 - 22.00
 • כפר סבא
  20.30 - 22.00

חמישי

 • ירושלים
  16.15 - 17.00
 • ירושלים
  17.00 - 18.00
 • פתח תקווה
  17.15 - 18.00
 • עתלית
  17.15 - 18.15
 • ראשון לציון
  17.45 - 18.30
 • נתניה
  18.00 - 19.00
 • פתח תקווה
  18.00 - 19.00
 • עתלית
  18.15 - 19.30
 • ראשון לציון
  18.30 - 19.30
 • נתניה
  19.00 - 20.00
 • ירושלים
  19.00 - 20.30
 • פתח תקווה
  19.00 - 20.30
 • נתניה
  20.00 - 21.00
 • תל אביב
  20.00 - 22.00
 • עתלית
  20.30 - 22.00
 • ירושלים
  21.00 - 21.45

שישי

 • נתניה
  08.00 - 11.00
 • פרדסיה
  13.00 - 14.30
 • ראשון לציון
  13.30 - 15.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
פתח תקווה
גילאי 4-10
17.15 - 18.00
פתח תקווה
גילאי 10-14
18.00 - 19.00
פתח תקווה
בוגרים
19.00 - 20.30

חמישי

 • פתח תקווה
  17.15 - 18.00
 • פתח תקווה
  18.00 - 19.00
 • פתח תקווה
  19.00 - 20.30
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
ירושלים
גן חובה
16.15 - 17.00
ירושלים
כיתות א'- למעלה
17.00 - 18.00
ירושלים
כיתות א'- למעלה
17.00 - 18.00
ירושלים
בוגרים (מגיל 14-120)
19.00 - 20.30

ירושלים
חגורות שחורות
20.30 - 21.00
ירושלים
19.00 - 20.30
ירושלים
קטלבל לאומניות לחימה
21.00 - 21.45
ירושלים
קטלבל לאומניות לחימה
21.00 - 21.45

שלישי

 • ירושלים
  17.00 - 18.00
 • ירושלים
  19.00 - 20.30
 • ירושלים
  20.30 - 21.00
 • ירושלים
  21.00 - 21.45

חמישי

 • ירושלים
  16.15 - 17.00
 • ירושלים
  17.00 - 18.00
 • ירושלים
  19.00 - 20.30
 • ירושלים
  21.00 - 21.45
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
ראשון לציון
בוגרים ונוער
13.30 - 15.00
ראשון לציון
גילאי 4-6
17.45 - 18.30

ראשון לציון
גילאי 7-14
18.30 - 19.30
ראשון לציון
גילאי 4-6
17.45 - 18.30

ראשון לציון
גילאי 7-14
18.30 - 19.30
ראשון לציון
בוגרים ונוער
20.00 - 21.30

ראשון לציון
חגורות שחורות
21.30 - 22.15

שלישי

 • ראשון לציון
  17.45 - 18.30
 • ראשון לציון
  18.30 - 19.30
 • ראשון לציון
  20.00 - 21.30
 • ראשון לציון
  21.30 - 22.15

חמישי

 • ראשון לציון
  17.45 - 18.30
 • ראשון לציון
  18.30 - 19.30

שישי

 • ראשון לציון
  13.30 - 15.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
נתניה
אימון חגורות שחורות בהזמנה בלבד
08.00 - 11.00
נתניה
טרום קראטה
17.30 - 18.00
נתניה
כיתת ילדים
18.00 - 19.00
נתניה
בוגרים מתקדמים חום-שחור
19.00 - 21.00
נתניה
בוגרים מתקדמים חום-שחור
19.00 - 21.00
נתניה
כיתת נוער
19.00 - 20.00
נתניה
בוגרים מתחילים
20.00 - 21.00

ראשון

 • נתניה
  19.00 - 21.00

שלישי

 • נתניה
  17.30 - 18.00

רביעי

 • נתניה
  19.00 - 21.00

חמישי

 • נתניה
  18.00 - 19.00
 • נתניה
  19.00 - 20.00
 • נתניה
  20.00 - 21.00

שישי

 • נתניה
  08.00 - 11.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
פרדסיה
צעירים, מעורב
13.00 - 14.30
פרדסיה
צעירים מתחילים
17.30 - 19.00
פרדסיה
אימון מעורב, מתקדמים
19.00 - 20.30
פרדסיה
אימון מעורב, מתקדמים
19.00 - 20.30

ראשון

 • פרדסיה
  19.00 - 20.30

שלישי

 • פרדסיה
  19.00 - 20.30

רביעי

 • פרדסיה
  17.30 - 19.00

שישי

 • פרדסיה
  13.00 - 14.30
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
כפר סבא
מבוגרים
20.30 - 22.00
כפר סבא
מבוגרים
20.30 - 22.00

ראשון

 • כפר סבא
  20.30 - 22.00

רביעי

 • כפר סבא
  20.30 - 22.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
עתלית
גן-א'
16.30 - 17.15

עתלית
ב' - ג'
17.15 - 18.15

עתלית
נוער
18.15 - 19.30
עתלית
ב'-ג'
17.15 - 18.15

עתלית
נוער
18.15 - 19.30
עתלית
מבוגרים
20.30 - 22.00
עתלית
מתקדמים
20.30 - 22.00
עתלית
מבוגרים
20.30 - 22.00

שני

 • עתלית
  16.30 - 17.15
 • עתלית
  17.15 - 18.15
 • עתלית
  18.15 - 19.30
 • עתלית
  20.30 - 22.00

רביעי

 • עתלית
  20.30 - 22.00

חמישי

 • עתלית
  17.15 - 18.15
 • עתלית
  18.15 - 19.30
 • עתלית
  20.30 - 22.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
19.30 - 21.30
תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
20.00 - 22.00

שני

 • תל אביב
  19.30 - 21.30

חמישי

 • תל אביב
  20.00 - 22.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
19.30 - 21.30
תל אביב
בוצות נוער ובוגרים
20.00 - 22.00

שני

 • תל אביב
  19.30 - 21.30

חמישי

 • תל אביב
  20.00 - 22.00
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
תקוע
ילדים מתחילים (גילאים 5-8)
16.00 - 16.50
תקוע
ילדים מתחילים (גילאים 5-8)
16.00 - 16.50
תקוע
ילדים ותיקים (גילאים 9-למעלה)
17.00 - 18.00
תקוע
ילדים ותיקים (גילאים 9-למעלה)
17.00 - 18.00

שני

 • תקוע
  16.00 - 16.50
 • תקוע
  17.00 - 18.00

רביעי

 • תקוע
  16.00 - 16.50
 • תקוע
  17.00 - 18.00
No events available!