קטגוריה: לוח זמנים שנתי

2016-2017, על הקראטה, על הקראטה, לוח זמנים שנתי, לוח זמנים שנתי, אפליקציות, אפליקציות, מאמרים, מאמרים, Articles by Sensei Kathy Farache, August 2016, December 2016, הדגמות, הדגמות, כללי, כללי, דברים לזיכרו של סנסיי יהודה פנטנוביץ' ז'ל, דברים לזיכרו של סנסיי יהודה פנטנוביץ' ז'ל, January 2017, July 2017, Juny 2017, קאטות, קאטות, קאטות, קאטות, הדרכות, הדרכות, March 2017, May 2017, חדשות, חדשות, November 2016, סנסאי משה הלוי, סנסאי משה הלוי, September 2016, סרטוני וידאו, סרטוני וידאו, אירועים בישראל, אפליקציות, דברים לזיכרו של סנסיי יהודה פנטנוביץ' ז'ל, הדגמות, הדרכות, הורוביץ יגאל, הורוביץ יגאל, חדשות, כללי, לוח זמנים שנתי, מאמרים, סנסאי משה הלוי, סרטוני וידאו, על הקראטה, קאטות, קאטות

נקו-אונדו אוגוסט 2019

נקו-אונדו: אתגר לחודש אוגוסט 2019

2016-2017, Articles by Sensei Kathy Farache, August 2016, December 2016, January 2017, July 2017, Juny 2017, March 2017, May 2017, November 2016, September 2016, אירועים בישראל, אפליקציות, דברים לזיכרו של סנסיי יהודה פנטנוביץ' ז'ל, הדגמות, הדרכות, הורוביץ יגאל, הורוביץ יגאל, חדשות, כללי, לוח זמנים שנתי, מאמרים, סנסאי משה הלוי, סרטוני וידאו, על הקראטה, קאטות, קאטות

מבחני דרגה – יולי 2019

מאת שרה-רבקה סנסיי