Amit Kehila

Hunbu Dojo - Netanya
Instructor Bio

Dan 4
Age:41
ותק אימונים: 20 שנים (2-3 אימונים בשבוע), הונבו דוג’ו נתניה.
קורס מדריכים: וינגייט , מאי 2014
ותק הדרכה: שנה, הונבו דוג’ו, כיתת מבוגרים (מגיל 18 ואילך), פעם בשבוע.

בגיל 16, בספטמבר 1990, הגעתי להתאמן אצל סנסיי יהודה פנטנוביץ’ בדוג’ו סמילנסקי 10 נתניה. זה היה לפי המלצת חבר מבית הספר. כחניך מתחיל, התאמנתי תחת הדרכתם של שני מדריכים זוטרים: סנסיי צביקה וסנסיי אדי. לאחר שהתקדמתי, עברתי להתאמן תחת הדרכתו הישירה של סנסיי פנטנוביץ.

כחניך מתחיל, עולם הקראטה קסם לי. זה היה עולם ומלואו שנפתח בפני, עיסוק נפלא שטרם הכרתי. מעולם לא התאמנתי באמנות לחימה מסורתית או כלשהי אחרת. באימונים, השתדלתי למלא בקפידה אחר הוראות המאמן. היה לי אמון מלא במקצועיות ובאיכות ההדרכה שקיבלתי. מעולם לא השתעממתי שכן בגוג’ו ריו החומר הוא רב ויש תמיד לאן לפרוץ, להתקדם, לצמוח ולשכלל את היכולות בתחומים שונים.

כשנסעתי לראשונה לסמינר אימונים בחו”ל (איטליה), אחד המאמנים העיר לי לגבי סנצ’ין קאטה. הבנתי שאני חייב לשפר באופן משמעותי את היכולת בקאטה הכל כך חשובה הזו. לאחר מס’ שנים, באחד האימונים, סנסיי ביקש שאדגים עמידת סנצ’ין. הוא היה מופתע לטובה מהיציבה שלי. מאוד שמחתי, כי הבנתי שתשומת הלב וההשקעה בקאטה לאורך השנים נשאה פירות.

אני רוצה להודות לסנסיי יהודה פנטנוביץ ז”ל על שהביא את גוג’ו ריו לישראל ואימן אותי שנים רבות, כעת אני מודה לחניכיו הבכירים שהם ממשיכי דרכו ולכל המאמנים הבכירים ביותר בארגון גוג’ו ריו הבינלאומי. מכולם אני ממשיך לקבל השראה, ללמוד ולהתקדם תוך שיפור עצמי מתמיד.

Personal Training