Igal Horovitz

Pardesia Dojo
Instructor Bio

Dan 2

נולדתי בשנת 1965 בבאר שבע. בשנת 1970 עברנו לנתניה. לאחר קריירה בטבחות. בשנת 1989 הגעתי לדוג’ו של סנסי יהודה ז”ל והתאמנתי תחתיו עד קבלת חגורה שחורה בשנת 1995. באותה שנה גם עברתי קורס מדריכים במכון וינגייט תחת סנסיי יהודה ז”ל.

במקביל לקריירה בהוראה וטבחות, הממשיכה עד היום, לאחר שבניי ביקשו כי אלמד אותם קראטה פתחתי בשנת 2010 את הדוג’ו בפרדסיה. כאן אני מאמן שתי קבוצות בני נוער. מתחילים ומתקדמים. בשנת 2016 עברתי את המבחן לדאן 2 באומבו דוג’ו.

כיום משתתף ומשתף את חניכי בכל פעילויות הארגון, , גשקואים, תחרויות ואימונים מיוחדים.

כמו שאני דורש מחניכיי לשפר את עצמם אני ממשיך בשיפור הקראטה כפי שהנחיל לי סנסיי יהודה.

מוזמנים לקרוא על החוויה שלי באוקינאווה

Personal Training