Mishel Yosefashvili

Hunbu Dojo - Netanya
054-5859553
Instructor Bio

Dan 4

מדריך מוסמך ממכון וינגייט
מתאמן בקראטה משנת 2005.
מדריך את כיתות הילדים, נוער והבוגרים המתחילים

נולדתי ב1988 בארץ. בגיל 17 ב2005 התחלתי להתאמן בדוג’ו של יהודה סנסיי ברחוב סמילנסקי בנתניה.

התאמנתי תחת הדרכתו של יהודה סנסיי עד הגיוס ביולי 2006 סנסיי העניק לי חגורה ירוקה.

לאחר פטירתו המשכתי להתאמן עם מאמניו הבכירים גם בתקופת הצבא. לאחר השחרור בקיץ 2009 בגיל 21 עברתי קורס מדריכים ובסוף אותה שנה הגעתי לחגורה שחורה.

בסוף שנת 2011 עברתי את המבחן לדאן 2 ובתחילת שנת 2012 התחלתי להדריך בהונבו דוג’ו בנתניה את הילדים והמתחילים עד חגורות ירוקות אותם אני מדריך עד היום.

ביולי 2016 עברתי את המבחן לדאן 3.

Personal Training