ייזכור

עמודי הנצחה

אופק רוסו
אילן יענקילביץ'
יוסף (יוסי) פרל
אמיר בנימיני
גדי הלמן