רכישת דמי חבר שנתיים לבן משפחה שלישי ואילך

רכישת מוצר זה היא לבן משפחה שלישי ואילך.

רכישת מוצר זה מקנה לחניך פעיל חברות בארגון IOGKF ישראל ובארגון IOGKF העולמי בהנחה של 15%.

חניך פעיל הוא חניך המגיע לאימונים באופן סדיר באחד מהמועדונים השייכים לארגון בישראל.

החברות תקפה לשנה מתחילה ב 1/1/2023 ומסתיימת ב 31/12/2023.

עלות דמי החבר לשנה מלאה
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 136 ₪.
*בוגרים – 170 ₪.

חניכים שמצטרפים לארגון בחודשים יולי-אוגוסט ישלמו את התשלום הבא
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 68 ₪.
*בוגרים – 85 ₪.

חניכים שמצטרפים בחודשים ספטמבר-אוקטובר ישלמו את התשלום הבא
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 34 ₪.
*בוגרים – 42.5 ₪.