חידוש מנוי שנתי לחברות בארגון

רכישת מוצר זה מקנה לחניך פעיל חברות בארגון IOGKF ישראל ובארגון IOGKF העולמי.

חניך פעיל הוא חניך המגיע לאימונים באופן סדיר באחד מהמועדונים השייכים לארגון בישראל.

החברות תקפה לשנה מתחילה ב 1/1/2022 ומסתיימת ב 31/12/2022.

עלות דמי החבר לשנה מלאה
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 160 ₪.
*בוגרים – 200 ₪.

חניכים שמצטרפים לארגון בחודשים יולי-אוגוסט ישלמו את התשלום הבא
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 80 ₪.
*בוגרים – 100 ₪.

חניכים שמצטרפים בחודשים ספטמבר-אוקטובר ישלמו את התשלום הבא
*ילדים ונוער עד גיל 18 – 40 ₪.
*בוגרים – 50 ₪.

חניכים שיצטרפו בחודשים נובמבר-דצמבר ישלמו את דמי המנוי לחברות בארגון המלאים לשנה הבאה

תינתן הנחה של 15% עבור התשלום לבן המשפחה השני.

החברות בארגון מאפשרת לחניך פעיל להשתתף בפעילויות הבאות על פי החלטת המאמן ובהתאם לתעריף שיגבה עבורן:

1. בחינות לדרגות בארץ – החל מדרגות ילדים ועד לדרגת דאן 5 כולל.
2. אימונים בהונבו דוג'ו באוקינאווה – באישור הקנבוקאי.
3. אימונים בהונבו דוג'ו בישראל – באישור מאמני ההונבו דוג'ו.
4. אימונים במחנות אימון בינלאומיים בחו"ל ובזום – פתוח לכל הדרגות.
5. בחינות בהונבו דוג'ו באוקינאווה – באישור הקנבוקאי.
6. מחנות אימונים שמקיים הארגון בארץ.
7. אימוני שחורות – לחגורות שחורות בלבד.
8. סמינר מדריכים – למדריכים בלבד.
9. תחרויות שמקיים הארגון – לילדים עד גיל 16 (לא כולל).

פנקס חתום מהווה אישור לחברות בארגון ולכן לאחר ביצוע התשלום יש להעביר את הפנקסים לחתימה ע"י מזכירות הארגון.